DE FEITEN

Sinds 2013 is er 200 miljoen bezuinigd door het Rijk, 74 miljoen door de Provincie en 250 miljoen door de gemeente. Het huidig kabinet trekt nog geen 25 miljoen uit om de kaalslag een halt toe te roepen.

Steeds meer kunstenaars, ook zij met een internationale carrière, hebben moeite het hoofd boven water te houden: 64% kan niet leven van zijn kunstenaarsschap. 50% van de creatieve beroepen heeft een jaarinkomen dat lager is dan 30.000 euro. 80% van de kunstenaars verdient jaarlijks niet meer dan 20.000 euro bruto per jaar.

In de culturele en creatieve sector zijn 20.000 banen verloren gegaan.

De elf rijksgesubsidieerde orkesten en operagezelschappen redden het niet: 7,5 miljoen tekort.

Sinds 2010 zijn 60 van de 650 galeries gesloten. De gezamelijke omzet van de galeriebrache is gedaald van 120 miljoen in 2005 naar minder dan 90 miljoen in 2013.

Tussen 2012 en 2015 is het aantal beeldend kunstenaars met 21% afgenomen. In 2005 werkte nog 71% van de afgestudeerde kunstenaars binnen het eigen vakgebied. In 2014 is dat gedaald naar 44%.

Belangstelling voor kunst en cultuur is er echter genoeg getuige de bezoekersaantallen van de zes door het rijk gesubsidieerde presentatie-instellingen. Die stegen van 600.000 in 2013 naar 700.000 in 2014. En het aantal museumjaarkaarten steeg van 1 miljoen naar 1,3 miljoen.

De kunstenaar profiteert hier klaarblijkelijk niet van mee.

Consumenten geven minder uit aan kunst. Giften van bedrijven aan de kunsten lopen terug.

Kunstinstellingen balanceren op de rand van de afgrond, tientallen hebben de deuren moeten sluiten.

De kunstenaar is de economische paria van deze tijd. Er wordt op ze bezuinigd, hun auteursrecht wordt geschonden, het publiek is niet meer bereid om te betalen voor hun creaties. De situatie is alarmerend.
Pim van Klink, kunsteconoom

Cijfers uit Cultuur in beeld Ministerie van OCW 2015, Verkenning arbeidsmarkt culturele sector Sociaal Economische Raad (SER) 2016, Een collectieve selfie belangenvereniging Beeldende Kunst Nederland (BKNL) najaar 2016, Cultuur in een open samenleving, cultuurbrief 2018, Ministerie van OCW

Spread the word! Hoe meer mensen op de hoogte zijn van dit project, hoe meer steun het zal krijgen.
Dus zet een link naar deze site op je Facebookpagina en onderaan de e-mails die je stuurt. Of zet een banner op je eigen website. Print de slogan KOOP MEER KUNST! en plak, prik of hang
het op een prominente plek zodat iedereen het ziet.

Download daarvoor de gratis items.